A pare guardador, fill dissipador (Sol ocórrer que els fills que no han patit de res gràcies al sacrifici dels pares, no aprecien el bé que els han procurat)

Temes associats al refrany: parentiu