A pa dur, bona dent (En sentit ampli, significa que davant les dificultats hem de fer el cor fort)

Temes associats al refrany: menjar, cos huma