A pèl [o En pèl] (Tot nu, sense gens de roba damunt)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma