A on vas tan de matí?, Si en cá [o encara] no lloguen [o contracten] (Es refereix a la gent que matina sense raó)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A donde vas tan de mañana?, Si en cá [o aún] no alquilan [o contratan] (Se refiere a la gente que madruga sin razón)