A on no hi ha vi, no va el fadrí (A la gent jove l’atrau la festa, no els actes seriosos)

Temes associats al refrany: festa, persones, beure, vinya