A nivell de les circumstàncies (Segons les condicions)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A nivel de las circunstancias (Según las condiciones)