A nivell (Horitzontal. Situat a la mateixa altura)

Temes associats al refrany: maneres de dir