A morregades (Quan vols denotar que lo primer és el cap)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): A morregades (Cuando quieres denotar que lo primero es la cabeza)