A mitja llum (A claror poc intensa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A media luz (A claridad poco intensa)