A mitjà terme (Dins d'un període mitjà de temps)

Temes associats al refrany: maneres de dir