A mitges amb la dona, i encara encara (Es pot interpretar com que cal compartir-ho tot, encara que siga de mala gana: els diners i les feines de casa)

Temes associats al refrany: parentiu