A mesura de les necessitats (En la proporció que, tant com. T'ajudaré en la mesura que podré)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A medida de las necesidades (En la proporción que, tanto como. Te ayudaré en la medida en que podré)