A més anys, més pecats (La vida aporta generalment mals experiències)

Temes associats al refrany: anyTraducción al castellano (google): Además años, más pecados (La vida aporta generalmente malos experiencias)