A mans salves (Sense cap risc)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): A mansalva (Sin riesgo)