A les penes punyalades i al patir un got de vi (Recomana ser optimista. No voler fer cas dels mals moments)

Temes associats al refrany: vinyaTraducción al castellano (google): A las penas puñaladas y al sufrir un vaso de vino