A les mil maravelles (De manera exquisita i primorosa. Molt be, perfectament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A las mil maravillas (De manera exquisita y primorosa. Muy bien, perfectamente)