A les fosques, tant hi veuen dos ulls com cent (La foscor afecta tothom en la mateixa mesura)

Temes associats al refrany: cos huma