A les envistes de (Indica situació en un punt des del qual es pot vore un lloc determinat relativament llunyà)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A la vista de (Indica situación en un punto desde el que se puede ver un lugar determinado relativamente lejano)