A les dents i ulls d'algú (En presència d'algú, a la mateixa cara d'algú)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): En los dientes y ojos de alguien (En presencia de alguien, en la misma cara de alguien)