A la vista [o En vista] (En lloc d'on pot esser vist. Davant)

Temes associats al refrany: maneres de dir