A la ventura (Sense objecte determinat, sense prevore el que passarà)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): En la ventura (Sin objeto determinado, sin prever lo que pasará)