A la tercera va la vençuda [o la bona] (La constància i la perseverança acaben per veure's recompensades)

Temes associats al refrany: consells, bona, maneres de dirTraducción al castellano (google): En la tercera va la vencida [o la buena] (La constancia y la perseverancia terminan por verse recompensadas)