A la taula i al llit la dreta és pel marit (La dreta és considerada un lloc d’honor)

Temes associats al refrany: parentiu, menjar, dormir