A la sorda [o A les sordes] (Sense fer remor, sense dir res, procurant passar inadvertit)

Temes associats al refrany: maneres de dir