A la sopa bova (Estar a expenses o vivint a costa d'un atre)

Temes associats al refrany: maneres de dir, menjarTraducción al castellano (google): En la sopa boba (Estar a expensas o viviendo a costa de otro)