A la regalada (A tot plaer, amb tota comoditat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): En la regalada (A todo placer, con toda comodidad)