A la quieta (Sense dir res a ningú. Discretament, a la callada, sense avisar, sense dir-hot)

Temes associats al refrany: parlar, maneres de dirTraducción al castellano (google): En la quieta (Discretamente)