A la lletra [o al peu de la lletra] (Segons el sentit literal d'allò escrit o dit, reproduint-ho exactament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): En la letra [o al pie de la letra] (Según el sentido literal de lo escrito o dicho, reproduciéndose lo exactamente)