A la fi, Déu dirà ( Expressió usada per a indicar que una cosa té lloc després d'un procés llarg o dificultós, d'una espera llarga o intensa, etc)

Temes associats al refrany: maneres de dir, déuTraducción al castellano (google): Al final, Dios dirá (Expresión usada para indicar que algo tiene lugar tras un proceso largo o dificultoso, una espera larga o intensa, etc)