A la dona i a la mula, per la boca els entra l'hermosura

Temes associats al refrany: animals, cos huma, persones