A la dona i a la burra, cada dia una surra [o la verga] (A qui no vol comportar-se com és menester se l’ha de forçar contra la seua voluntat)

Temes associats al refrany: persones, animals