A la curta o a la llarga (Més prest o més tard)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A la corta oa la larga (Más pronto o más tarde)