A la canalla, val més haver-los de dir xo que arri (Vol dir que convé que els infants es belluguin molt, encara que arribin a molestar amb llur moviment)

Temes associats al refrany: persones