A la callada (Fet sense dir res, dissimuladament, amb molta discreció, sense parlar, sense fer fressa, dissimuladament, discretament, a la quieta, sense donar explicacions, calladament)

Temes associats al refrany: parlar, maneres de dirTraducción al castellano (google): En la callada (Calladamente)