A l’engròs (En grans quantitats)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Al por mayor (En grandes cantidades)