A l'enfornar (En començar pròpiament una cosa; en el moment d'anar a realitzar-la)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Al hornear (Al comenzar propiamente una cosa, en el momento de ir a realizarla)