A l'ase i al mul, la càrrega al cul (El pes s’ha de col·locar en el lloc idoni per tal que no es desplace ni perjudique l’estructura portant)

Temes associats al refrany: animals, treball