A l'amor no hi ha forca que el sostinga (L’amor estira de la voluntat i pot més que ella)

Temes associats al refrany: amor