A l'abast de (En situació de poder-ho abastar)

Temes associats al refrany: maneres de dir