A hora horada (En l’últim moment, a darrera hora. Massa tard)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A hora Horadada (En el último momento, a última hora. Demasiado tarde)