A grossa bèstia, morral gros (Significa que cal fer les coses en proporció al volum o importància del qui les ha de rebre)

Temes associats al refrany: animalsTraducción al castellano (google): En grande bestia, morral grande (Significa que hay que hacer las cosas en proporción al volumen o importancia de quien las ha de recibir)