A garrotada seca (Pegar)

Temes associats al refrany: maneres de dir