A furt (D'amagat, il·legalment)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A hurto (A escondidas, ilegalmente)