A força de forces (Amb gran dificultat, vencent gran resistència)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A fuerza de fuerzas (Con gran dificultad, venciendo gran resistencia)