A flotons (De manera discontínua)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A flotons (De manera discontinua)