A fi de bé (Amb bona intenció)

Temes associats al refrany: be, maneres de dir