A fi de [o a fi que, o a fi i efecte de, o a fi i efecte que] (Introdueixen el fi d'una acció)

Temes associats al refrany: maneres de dir