A favor de (En benefici, en utilitat, en defensa de)

Temes associats al refrany: maneres de dir