A espai [o d'espai] (A poc a poc, amb calma. També amb atenció, vigilant )

Temes associats al refrany: maneres de dir