A escar: [o escara, o escarada] (A preu fet)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A destajo: [o escara, o destajo] (A destajo)